GRUPO PLAZA

Valencians

...

...

...

CULTURA » EL PUNTACORRENT

Ingovernables

Venceréis, pero no convenceréis” tal volta serà una frase apòcrifa, però és ben certa. Matilde Llòria com a exemple de resistència