GRUPO PLAZA

HISTÒRIA

Valencians, retorn als orígens - Vicent Baydal

Ser valencià no és una altra cosa que sentir-se valencià, membre d’una comunitat de gent arrelada a un territori i una col·lectivitat que es definixen com a valencians per uns lligams històrics i culturals comuns. Com i per què va sorgir tal sentiment en un moment determinat de la història? Quan es va conformar aquell territori i es van desenvolupar uns vincles humans que van acabar per configurar una consciència col·lectiva pròpia i diferencial? 

| 13/09/2023 | 25 min, 38 seg

«Anam lla, a aquell coll agut qui és part del castell [de Xàtiva], e veem la pus bella horta que anc havíem vista en vila ni en castell, e que hi havia més de dues-centes algorfes per l’horta, les pus belles que hom pogués trobar, e les alqueries entorn de l’horta, moltes e espesses, e veem encara lo castell, tan noble e tan bell, e tan bella horta; e haguem-ne gran goig e gran alegre en nostre cor, e semblà’ns que no tan solament per Don Pero Alcalà devíem nós venir sobre Xàtiva ab nostra host, mas per haver lo castell per crestianisme e que Déu hi fos servit». Quan, cavil·losament, Jaume I va contemplar des d’un puig l’horta de Xàtiva, pel juny de 1240, va sentir un doble i enorme goig interior pel fet d’haver-se decidit a conquerir-la: un goig d’esperit, perquè estava complint amb els designis divins de combatre els infidels islàmics i estendre l’espai de la Cristiandat, i un goig de cobdícia, perquè, no debades, aquella extensió també comportava l’apropiació de riqueses, poblacions senceres i unes ubèrrimes terres que havien posat en producció grups de llauradors berbers i àrabs procedents del nord d’Àfrica i el Pròxim Orient.

En efecte, després de cinc segles de domini islàmic, des de l’emirat andalusí de Còrdova fins a l’imperi dels almohades, passant per les taifes de València, Xàtiva o Dénia, les terres al sud de Catalunya i Aragó que el rei en Jaume va ocupar entre 1231 i 1245 feia molt de temps que estaven completament poblades per musulmans arabòfons. La conquesta del segle XIII va suposar, doncs, un trencament total: una societat cristiano-llatina, occidental i feudal, del nord de la península Ibèrica, va substituir una altra d’islàmica, oriental, tribal i tributària, pertanyent a al-Andalus. Ací, certament, es va produir una particularitat respecte a la resta de terres andalusines ocupades pels cristians: encara que Jaume I va decretar solemnement l’expulsió total dels musulmans, un gran nombre hi va restar, com a conseqüència de la seua resistència armada, amb importants revoltes en 1248-1258 i 1276-1278. Hi van romandre en menudes moreries urbanes, que no passaven normalment dels pocs centenars d’habitants, i en extenses parts del país, generalment les més agrestes, bo i representant des de finals del segle XIV entorn d’una tercera part del total de la població valenciana.

Tanmateix, vivien subjugats i segregats, sense drets polítics i pràcticament en reserves, com les desenvolupades en tantes altres conquestes occidentals posteriors. Per tant, tot i els molts préstecs culturals ocasionats pel contacte entre musulmans i cristians –des de la gestió de les grans hortes fins a qüestions lingüístiques o gastronòmiques–, la realitat és que els primers mai van formar part del cos social valencià. La bona prova és que, tot i haver estat obligats a convertir-se al cristianisme durant el segle XVI, van ser finalment expulsats el 1609, quan encara continuaven parlant àrab i practicant els seus costums d’origen islàmic i àrabo-berber. Entre ells, en conseqüència, mai no es va donar una consciència col·lectiva vinculada a un territori, unes institucions o una comunitat humana pròpiament valencians, ja que, com fins i tot continua passant en ple segle XXI, entre les societats musulmanes no primen les identitats político-territorials, sinó que fonamentalment ho fan les identitats familiars, tribals o religioses, és a dir, a quin clan, tribu o branca de l’Islam s’hi pertany.

De fet, ni cap entitat territorial andalusina va tindre una configuració semblant a l’actual territori valencià –en el mateix espai hi van haver fins a quatre o cinc taifes diferents, sempre efímeres i canviants–, ni cap d’elles, per les característiques esmentades, va donar lloc a una identitat col·lectiva com la que després es conformaria entre els habitants cristians del Regne de València creat a mitjan segle XIII. Este, precisament, seria el punt de partida d’una consciència nova, la valenciana, que aniria creixent i estenent-se entre els acabats d’arribar a aquell espai delimitat llavors per primera vegada en la història, inicialment per Jaume I del riu Sénia fins a la línia Biar-Busot i després pel seu nét Jaume II, en conquerir part del territori castellà una seixantena d’anys més tard, del Sénia fins a Oriola, amb unes fronteres pràcticament idèntiques a les que encara es mantenen en l’actualitat. Els protagonistes d’aquell procés serien nouvinguts que provenien fonamentalment de terres catalanes, però també del Regne d’Aragó.

Percentatges aproximats dels orígens dels pobladors del Regne de València entre 1240 i 1420, segons els estudis d'Enric Guinot

Un país de barreja poblacional

És el 12 de juny de 1383. S’inicien a la vila aragonesa de Montsó les darreres Corts Generals que Pere el Cerimoniós ha convocat conjuntament a aragonesos, catalans, valencians i mallorquins. I es produïx una discussió prèvia entre els allí presents sobre qui ha de tindre l’honor de ser el primer a respondre al rei i en quina llengua ho ha de fer. Sorprenentment –des del nostre punt de vista actual–, el representant dels valencians, Berenguer March, mestre de l’Orde de Santa Maria de Montesa i qui seria tio d’Ausias March, dona suport a la proposta presentada pel bisbe de Tarassona per tal que l’encarregat siga l’infant Martí i «faga la dita respuesta en lengua aragonesa». Però l’acció, tot i els orígens netament catalans de la família March, no era tan inusitada com ho podria semblar a priori. No debades, encara que a finals del segle XIV ja estaven canviant les tornes, durant la centúria i mitja que havia transcorregut des dels temps de la conquesta la noblesa d’arrels aragoneses sempre havia estat la més poderosa en la geografia valenciana, la dels Xèrica, els Luna, els Maza o els Pérez de Arenós. En conseqüència, en els actes protocol·laris del conjunt de la Corona els representants del Regne de València s'assentaven junt als d’Aragó –mentres que els mallorquins ho feien amb els catalans–, alhora que en les cerimònies de coronació sostenien plegats els cordons de la part dreta del cavall del monarca –mentres que els catalans i els mallorquins sostenien els de la part esquerra–.

Tot tenia el seu origen en el segle XIII. Si bé la conquesta de les Illes Balears havia estat un afer prioritàriament dels nobles i les ciutats marítimes de Catalunya, la de les terres entorn de València havia de ser en inici una empresa aragonesa. De fet, qui va iniciar les hostilitats va ser Blasco de Alagón, amb un atac a Morella, al mateix temps que moltes de les primeres viles preses, com Borriana, Vinaròs, Almassora, Culla o Xèrica, van ser poblades amb furs aragonesos, mentres milers de persones procedents d’aquell regne arribaven per ocupar les noves terres conquerides. No obstant això, durant el procés de desenvolupament de la mateixa colonització prompte es van produir dos canvis fonamentals: un de caire poblacional i un altre de politico-jurídic.

D’una banda, els altres súbdits del rei, els catalans, també es van vore atrets per les noves oportunitats; fet i fet, n’eren més, amb una estructura més urbana i mercantil i la via marítima els facilitava les coses. Conseqüentment, en quasi tota la part del país habitada per cristians –llevat de la zona interior fronterera amb Aragó i Castella– van acabar per ser majoria els pobladors d’origen català, com van mostrar les detallades anàlisis d’Enric Guinot en Els fundadors del Regne de València (3i4, 1999), en proporcions del 65%, 70% o 75% per un 35%, 30% o 25% d’aragonesos (a banda de certs reduïts percentatges de navarresos, castellans, occitans o altres grups ibèrics i europeus). La llengua quotidiana d’aquelles localitats, doncs, va esdevindre el romanç català, parlat de manera majoritària i que va adquirir unes característiques occidentals com a fruit de la barreja de nouvinguts que s’expressaven en diverses variants del català oriental, el català occidental i l’aragonés. D’una altra banda, de manera independent a aquella mescla demogràfica i cultural, entre 1238 i 1261 Jaume I va prendre dos decisions que van acabar per generar cabdals efectes polítics i identitaris: promulgar els Furs de València i governar el regne amb l’ajut, consell i legitimitat que li atorgaven unes Corts valencianes.

La bandera foral 

En 1230, a Mallorca, Jaume I es va limitar a concedir una carta amb unes desenes de franquícies. Huit anys després, a València, va promulgar un extensíssim codi amb 9 llibres, 150 rúbriques i més de 1.500 normes que regulaven l’administració, la justícia, el comerç, els oficis, els matrimonis, les herències, les propietats, les rendes, els pesos, les mesures, la moneda i un llarg etcètera de qüestions que afectaven el conjunt de relacions socials, polítiques i econòmiques. Eren els Costums o Furs de València. El canvi d’estratègia s’havia produït durant el llarg setge de la ciutat, quan, aconsellat per la seua cort de juristes formats a la Universitat de Bolonya, el monarca va decidir disposar d’un text legislatiu que li atorgara les potestats absolutes que tenien els antics emperadors romans i poder així governar el territori conquerit amb molta més autoritat que no en els seus vells dominis d’Aragó i Catalunya. Perquè, a més a més, els Furs de València establien també les fronteres d’un nou regne dins del qual el rei volia que foren les úniques lleis vigents, bandejant les d’origen aragonés que s’havien anat aplicant en moltes localitats de manera prèvia o paral·lela.

Lleis aplicades al Regne de València entre 1231 i 1330

Tal voluntat, en inici soterrada i latent, es va fer solemnement manifesta en el segon gran acte que va dotar d’una potent personalitat jurídica el Regne de València. En 1261 Jaume I va convocar els principals membres dels tres estaments en què es dividia la societat medieval: l’Església, la noblesa i les ciutats i viles reials. El motiu: celebrar unes Corts, les primeres Corts valencianes, que a partir de llavors anirien esdevenint el principal organisme de govern col·legiat del regne. L’objectiu d'aquella reunió: fer, precisament, que els Furs de València s’estengueren a tot el territori i que hi desaparegueren els d’Aragó. Però els nobles i cavallers, d’origen majoritàriament aragonés, no ho acceptaren, pegaren mitja volta i deixaren el rei plantat; no debades, les seues lleis els garantien tot un seguit de prerrogatives polítiques, judicials i econòmiques que es veien amenaçades per la nova normativa valenciana. Per contra, la major part de les ciutats i viles reials –encara que no totes, puix que també n’hi havia algunes de fur aragonés– es van mostrar decididament partidàries dels Furs de València, que, al caliu de les potestats del monarca, els permetien experimentar una menor càrrega fiscal, accedir als recursos naturals del regne, com ara boscos, salines o rius, i exercir un major poder jurisdiccional sobre el seu entorn immediat.

Així, des d’aquell moment es va iniciar un llarguíssim i intens conflicte que va mediatitzar totes les relacions de poder del territori durant vora 70 anys. Recurrentment, els reis i la major part de l’estament urbà –encapçalat per la mateixa ciutat de València i secundat per viles com Xàtiva, Alzira, Castelló, Sagunt, Llíria o Gandia– tractaven d’estendre les lleis valencianes al conjunt del regne, alhora que, recurrentment, bona part dels nobles reivindicaven la plena vigència de la normativa d’origen aragonés. El punt àlgid de l’enfrontament, farcit de debats, assemblees, polèmiques, aliances, propostes, deseiximents i escaramusses, va arribar l’any 1287 amb tota una guerra oberta. Des del sud d’Aragó i l’interior valencià, les hosts dels partidaris de les lleis aragoneses van escometre contra diversos nuclis reials, mentres els atacs contra aquells mateixos agressors per part dels partidaris de les lleis valencianes es van multiplicar arreu del territori. Els mesos de més intensitat en els xocs militars van passar finalment, però no així el conflicte polític entre els defensors d’uns furs i altres, que va continuar ben viu i va ocasionar notables conseqüències identitàries.

La formació de la identitat valenciana

La profunda divisió foral que va afectar el país durant dècades –la qual no tenia res a vore amb la seua diversitat poblacional, ja que catalans i aragonesos estaven barrejats en uns i altres llocs– va ocasionar una intensa solidaritat entre els dos blocs oponents: entre els nobles defensors dels furs aragonesos i els seus seguidors, però també entre els governants i habitants dels municipis reials impulsors de les lleis valencianes. Estos darrers, de fet, van anar forjant una nova consciència col·lectiva articulada entorn d’un objectiu comú: ser «un regne per si matex, que no és obligat ne restret a Usatges de Barcelona ne a Furs d’Aragó», com van exposar insistentment en els debats mantinguts durant tot l’enfrontament. L’aspiració d’aplicar en exclusiva els Furs de València sobre un territori que rebia el nom de Regne de València, mitjançant la unió política i la pugna armada si calia, va generar entre ells un fort sentiment diferencial. Així, en una de les darreres assemblees prèvies a la resolució del conflicte, en l'any 1325, els representants urbans distingien entre el seu grup i el dels «prelats, richs hòmens, cavallers e generosos, axí catalans com aragonesos». Les elits eclesiàstiques i nobiliàries, doncs, mantenien la seua identitat de procedència, catalana o aragonesa, mentres que els partidaris dels Furs de València n’havien anat desenvolupant una altra de nova, tot i que encara, en cap document conegut, es consideraven netament valencians. Això succeiria un poc més avant.

En este sentit, l’anàlisi de cadascun d’aquells gentilicis territorials mostra clarament la seua distinta evolució. Com han mostrat Stefano Cingolani i Luis González Antón respectivament, el català i l’aragonés havien aparegut durant el segle XII i s’havien desenvolupat cada vegada amb més força en adquirir els territoris de Catalunya i Aragó una configuració més estable, desenvolupar unes Corts i un diàleg particular amb els monarques, anar compilant i estenent els Usatges, Constitucions i Furs propis i materialitzar mampreses polítiques i bèl·liques comunes. En conseqüència, els catalans i aragonesos que es van traslladar al nou territori valencià a mitjan segle XIII ja arribaven amb la seua pròpia filiació identitària, alhora que durant moltes dècades, quan havien de referir-se a si mateixos conjuntament, ho feien amb expressions com ara «habitadors del Regne de Valencia», «regnícoles» o «los del regne», evitant sempre el nom de «valencians», probablement, entre altres coses, per la divisió causada per la llarga lluita entre els defensors d’uns i altres furs. Tanmateix, les Corts valencianes de 1329-1330 van desbloquejar la situació. En efecte, després d’una setantena d’anys d’enfrontaments, discussions, guerres i xocs constants, es va arribar a un gran acord: els Furs de València van ser modificats per tal d’atorgar certs poders jurisdiccionals i privilegis als senyors feudals, al mateix temps que els que posseïen dominis poblats amb Furs d’Aragó hi renunciaven per acollir-se als primers. I justament uns pocs anys després, no casualment sinó a totes llums causalment, va començar a usar-se el gentilici col·lectiu valencià per fer referència al conjunt d’habitants del regne, del Sénia fins a Oriola.

Imatge del manuscrit dels Furs refosos de 1330, que van suposar la fi de la qüestió foral aragonesa

No només això, sinó que també, a partir de la territorialització dels furs valencians possibilitada en 1330, les Corts, que fins llavors havien estat freqüentment obstaculitzades per la noblesa d’origen aragonés, van esdevindre un veritable fòrum de negociació i representació de la comunitat política envers la monarquia. En la mateixa línia, també va aparéixer i avançar ràpidament el concepte del «General» en referència al conjunt d’estaments, amb uns interessos comuns vinculats al Regne de València. De fet, a penes una generació després, en la dècada de 1360, alhora que ho feia a Aragó i Catalunya, s’hi va configurar igualment la Diputació del General o Generalitat, l’organisme que en avant gestionaria els impostos pagats pel conjunt dels valencians, un gentilici que llavors ja s’emprava amb normalitat, especialment en l’àmbit de la Corona d’Aragó, per tal de diferenciar els habitants del territori valencià dels de Catalunya i Aragó. I l’acció constant de totes estes lleis i institucions, que vetlaven pel bé comú dels valencians, va fer estendre progressivament un subjecte polític propi, amb una consciència diferencial.

Van ser les generacions de les dècades centrals del segle XIV les que primer es van adherir a aquella nova solidaritat col·lectiva i inclusiva, que englobava el conjunt de pobladors cristians del regne independentment de les seues arrels catalanes o aragoneses. Arnau de Valleriola, per exemple, el principal banquer valencià d’aquella centúria, era nét d’una família procedent d’un llogaret proper a Berga, però ell havia crescut a la ciutat de València, son pare havia sigut membre del Consell municipal i ell mateix n’arribaria a ser jurat, al mateix temps que desplegava nombrosos negocis de tota classe al llarg del regne, que es beneficiaven de la protecció legal i institucional que els Furs, les Corts i la Generalitat oferien en exclusiva als habitants del regne valencià. Sent ben conscient dels seus orígens catalans, doncs, devia contemplar amb molts bons ulls aquella nova valencianitat que anava estenent-se. El mateix passava, probablement, entre els que arribaven d’Aragó. Com en el cas del cavaller Aznar Pardo, qui era alcaid del castell d’Eslida, en una zona valenciana on predominava la població cristiana d’origen aragonés, i tenia la casa pairal al senyoriu de La Casta, al nord del Regne d’Aragó. Però alhora, a més a més, també va exercir com a batle general i governador del Regne de València en la dècada de 1380, va participar activament en les bandositats que es van produir en el cap i casal i el seu fill, Pedro Pardo de la Casta, va ser diputat de la Generalitat, es va casar amb la baronessa d’Albaida, Carrossa de Vilaragut –d’orígens catalans– i es va integrar plenament en la vida cultural de l’època, arribant a encarregar la versió valenciana de Los dotze treballs de Hèrcules. No és d’estranyar, doncs, que també ells, sense renunciar a les seues arrels aragoneses, acolliren de grat i amb certa naturalitat la nova consciència col·lectiva vinculada a la societat i el territori valencians que estava cristal·litzant aleshores.

Representació dels tres estaments o braços que conformaven el General del Regne de València: el nobiliari, l'eclesiàstic i el reial

Segles de consolidació

Les primeres formes de la identitat valenciana, lligades sobretot als que havien estat defensors dels Furs de València i als grups governants que gestionaven aquell nou subjecte polític connectat al territori valencià, van anar estenent-se gradualment al llarg de la baixa edat mitjana, compassades amb el mateix enfortiment institucional i jurídic del Regne de València. Així, un català instal·lat a la capital valenciana, el franciscà gironí Francesc Eiximenis, asseverava en 1383 que «ha volgut nostre senyor Déu que poble valencià sia poble special e elet entre los altres de tota Spanya, car, com sia vengut e eixit per la major partida de Catalunya e li sia al costat emperò no es nomena poble català, ans per special privilegi ha propri nom e es nomena poble valencià». Poc després, a la mort de Joan I en 1396, van ser els mateixos valencians els que van forçar la multiplicació territorial de l’ofici de vicecanceller, «ço és, un de Regne d’Aragó, un de Regne de València e un del Principat de Cathalunya», i a començaments del segle XV van aconseguir la transferència d’institucions fins llavors comunes i centrals, com el Mestre Racional i l’Arxiu Reial, que a partir de llavors tindrien també seu a la ciutat de València per tal de gestionar apartadament els afers del territori valencià. Així mateix, durant la segona mitat de la centúria el dietarista Melcior Miralles consignaria l’allunyament identitari que s’havia produït ja respecte dels catalans, més encara davant els greus trasbalsos causats per la seua guerra contra Joan II: «València e tot lo regne ne an gran trestícia e dolor, considerant los tants e tan gran mals que per causa dels cathalans ha en la major part de la Spanya ¿E qui pot dir ne estimar les persones que per causa de la vostra libertat són mortes?».

Això no treia que en contextos internacionals, almenys fins a principis del segle XVI, els valencians foren considerats a vegades aragonesos o catalans, en funció dels seus orígens poblacionals majoritaris. Així passava, per exemple, entre els comerciants instal·lats a Anvers en aquella època, ocasionalment referits en la documentació com a «mercatores aragonenses», o també amb l’arribada a la Santa Seu de Roderic de Borja, que va generar la coneguda expressió «O, Dio, la Chiesa Romana in mano dei catalani». Amb tot, els primers també eren freqüentment citats com a «mercatores valentinus», alhora que l’esmentat pontífex signava sempre com a «Papa Valentinus» i era considerat, així mateix, de «patria valentinus». Fet i fet, el record dels lligams amb els dos principals territoris de procedència de la majoria dels habitants del Regne de València es va anar esvaint al llarg d’aquella mateixa centúria, mentres que la identitat valenciana va continuar eixamplant-se. No debades, tot i ser una consciència inicialment forjada entorn de factors polítics i institucionals, també va acabar absorbint els aspectes culturals i, per exemple, segons ha destacat el filòleg Antoni Ferrando, des de mitjan segle XV la forma habitual de referir-se a l’idioma majoritari dels cristians del país era amb les expressions de valencià o llengua valenciana, com el mateix Joanot Martorell, de besavis catalans, formulava a l’alçada de 1460 en el pròleg de Tirant lo Blanch, escrit «en vulgar valenciana per ço que la nació d’on yo só natural se’n puxa alegrar».

Fragment de la carta portolana de Pere Rossell de 1466

Aquella nova identitat global fundada sobre uns ancestres catalans i aragonesos va ser, doncs, la que va continuar intensificant-se durant els segles moderns, mitjançant el que l’historiador James Casey ha qualificat de «patriotisme foralista», una actitud i un sentiment en què «la pàtria tenia una existència real, palpable», basada en el territori, la memòria col·lectiva, la llengua i l’estructura politicoinstitucional establida pels Furs de València, que aleshores, en el context de la nova Monarquia Hispànica dels Àustries governada des de la cort de Madrid, tractava de defensar-se contra les ingerències centralitzadores impulsades per les elits castellanes. Este patriotisme podia ser, sens dubte, menys intens i eficaç que el desenvolupat a Catalunya i Aragó, especialment durant el segle XVII, en un moment de forta crisi per als governants valencians després de l’enorme daltabaix econòmic causat per l’expulsió dels moriscos el 1609. En efecte, pel 1626, com afirmava l’andalús Gaspar de Guzmán, comte-duc d’Olivares, les elits valencianes eren més «muelles» que les catalanes i les aragoneses, però la consciència diferencial valenciana es va mantindre forta mentres ho van fer les institucions regnícoles. No debades, més enllà de la diversitat de factors que van motivar l’alçament valencià contra Felip V de Borbó durant la Guerra de Successió, Dénia va ser la primera ciutat de la Corona d’Aragó a proclamar rei Carles III d’Àustria en agost de 1705 i, un any després, ell mateix va haver de jurar respecte a l’ordenament foral valencià en un solemne acte realitzat a la catedral de València.

Un viatge d’anada i tornada

Els segles XVIII i XIX van ser els de la gran desfeta de la identitat col·lectiva valenciana que s’havia covat durant centúries des de l’edat mitjana. No debades, el decret borbònic d’abolició de les lleis i institucions del Regne de València va ser el més dur de tots els aplicats en els diversos territoris de la Corona d’Aragó, entre altres coses per ser el primer a executar-se, en plena guerra, el 1707. Llavors, sense cap tipus d'unitat legislativa ni política, les elits valencianes es van adaptar a la nova estructura centralitzadora dels Borbons, primer en un Estat d’Antic Règim militaritzat mitjançant intendències i capitanies generals i més tard, amb l’arribada del liberalisme i l’Estat-nació contemporani, amb unes noves divisions provincials que feien de corretja de transmissió a les decisions preses pel govern amb seu a Madrid. En conseqüència, en el moment en què a finals del segle XIX van aparéixer els primers moviments regionalistes i nacionalistes alternatius a l’espanyol, basats en comunitats històriques i culturals alienes al grup castellà majoritari que dominava l’Estat –bàsicament a Catalunya i les Províncies Basques–, aquella solidaritat valenciana del Sénia a Oriola havia reculat notablement davant d’altres identitats en expansió, com la nacional espanyola i les provincials (la castellonenca, la valenciana central i l’alacantina en este cas).

D’ací que la Renaixença huit-centista i el primer nacionalisme valencià aparegut a començaments del segle XX tingueren tantes dificultats a fer estendre el seu missatge de retorn a la unitat que havia representat el territori històric del Regne de València, en una època, com la contemporània, en què les identitats col·lectives van estretament lligades als mateixos projectes nacionalistes. En este sentit, el sentiment col·lectiu valencià s’havia mantingut en vigor en moltes parts de les tres províncies creades modernament, però els grups de poder havien passat a adherir-se fortament al nou nacionalisme espanyol, centralista i de matriu històrica castellana, que s’havia desenvolupat de manera paral·lela. Amb tot, les oportunitats democràtiques que la Segona República va oferir en la dècada de 1930 van permetre un notable avanç del valencianisme, amb regidors, diputats i destacades publicacions lingüístiques i culturals, que, tanmateix, el franquisme va arrasar quasi per complet durant les dècades centrals de la centúria mitjançant la repressió i l’exili. Consegüentment, en els anys 60 i 70 es va articular un nou projecte nacionalista valencià alternatiu a l’espanyol sobre unes altres bases, llavors pautades per les vigoroses obres de l’assagista Joan Fuster.

 Els seus plantejaments partien de la consideració que, «fill d’un empelt català en la faixa litoral del sud de l’Ebre» realitzat durant el segle XIII, el poble valencià estava format per «“vers catalans”, que diria Muntaner». En conseqüència, «avui tot el que qualifiquem de “valencià” –llengua i literatura, costums i mentalitat, bandera i prestigi– és, indefectiblement, cosa vinculada en exclusiva a la part catalana», de manera que el nacionalisme valencià havia de prendre «la direcció que hauria d’ésser i és llur únic futur normal: els Països Catalans, en tant que comunitat supraregional on ha de realitzar-se llur plenitud de “poble”». Tot i que gràcies als estudis d’Enric Guinot hem pogut saber que aquella exclusiva catalanitat originària era històricament irreal –ni tan sols en les parts de majoria poblacional catalana–, l’acceptació dels seus postulats va conduir a la configuració d’un nou nacionalisme valencià d’abast català que casava malament amb la identitat col·lectiva valenciana configurada al llarg dels segles, vinculada al territori, la història i les relacions forjades en l’antic Regne de València. Va ocasionar entre el mateix valencianisme, fins i tot, alguns dels pitjors defectes de la mentalitat sucursalista i provinciana que eren denunciats pel mateix Fuster en paral·lel, però respecte de Barcelona en lloc de Madrid: «a la realitat autòctona se sobreposaven noms, consignes i jerarquies que no hi responien»; «la província mai no serà centre, i viu moralment –mentre es manté provinciana– d’allò que el centre li envia».

Així, en relació amb el procés de reforçament i expansió de la identitat col·lectiva autòctona que tot projecte nacional pretén, ha resultat i resulta realment complicat que un valencià passe a sentir-se català pel fet de parlar una variant de la llengua catalana a la qual la seua societat anomena valencià des de fa segles o perquè pretesament els seus ancestres de fa set centúries foren catalans. Per contra, és molt més fàcil que potencie o s’adherisca a la identitat valenciana històrica, no només perquè tal vegada l’haja heretada de les generacions prèvies, sinó també perquè, independentment d’on vinga o d’on siguen els seus avantpassats, viu en l’actualitat en un territori valencià –l’autonomia constituïda en 1982 sobre les bases de l’antic Regne de València– que compta amb unes institucions i una política pròpia que vetlen pel bé comú dels seus ciutadans. Metafòricament, doncs, potser sí que caldria retornar als orígens, però no als orígens d’un país exclusivament català que mai no va existir, sinó als orígens d’un país de barreja poblacional que va saber construir sobre un territori concret, del riu Sénia fins a Oriola, uns llaços de solidaritat comuns entorn dels interessos col·lectius i les particularitats històriques i culturals dels seus habitants.

Manifestació valencianista a la ciutat de València el 9 d'Octubre de 1933

next